บริการ Call Center ตลอด 24 ชม.


เงือนไขการรับโปรโมชั่น

1. ลูกค้าจะต้องไม่เคยมีข้อมูล (ชื่อ-นามสกุล-เลขที่บัญชี-เบอร์โทรศัพท์)กับทาง G-win999 และเว็บไซต์ในเครือของเราสามารถรับข้อมูลได้ 1 ข้อมูลต่อ 1 สิทธิ์

2. ลูกค้าต้องส่งสลิปการโอนเงิน พร้อมมีขีดคร่อม หรือ ทำบันทึกรายการในสลิปว่า "ใช้ซื้อชิปคาสิโนเท่านั้น" เพื่อสมัครสมาชิกใหม่แนบมาด้วย